Fagligt

Hos Lotte

Privat pasningsordning på landet.

Kursus:

 • Ca hvert andet år tager jeg et genopfriskningskursus i førstehjælp til børn. 

 

 • Jeg har taget et 8 ugers motorik kursus.

 

 • Deltager i flere foredrag omkring børns udvikling og familieproblematikker.

 

 •  Uddannet gymnastiktræner, spejderleder og svømmetræner. 

Jeg vil forsøge at sætte et par ord på de pædagogiske og faglige overvejelser, jeg gør mig. At lave en læreplan sikrer, at jeg arbejder alsidigt og bevidst kommer rundt om alle de emner, der er vigtige for jeres børn. Det får mig til at reflektere i hverdagen og alene det er sundt og fremmende. - læreplaner laver jeg kun for mig egen skyld.

 

 Jeg vælger 6 hovedoverskrifter:

 

 Sociale kompetancer:

 

At barnet er sammen med andre børn, små og store grupper, udvikle gode egenskaber, mærke grænser mm

 

 - Metoder:

 

 • Besøg ved anden børnepasser, besøg i børnehaven.
 • Modtage hjælp af andre børn og voksne og bede om hjælp.
 • Vente på tur. Udskyde egne behov. Aflæse de andre børns reaktion.
 • At den voksne bemærker og benævner positiv/uhensigtsmæssig adfærd.

 

 Personlige kompetancer:

 

Handler bla om at fortælle om egne følelser, bede om hjælp, lege alene, være selvhjulpen, vente på tur mm

 

  - Metoder:

 

 • At barnet mærker, at det er ok at vise følelser.
 • At den voksne bemærker følelser. Afprøve grænser, være nysgerrig,
 • Motivation til at prøve igen, når noget ikke lykkes og når noget er svært.
 • At barnet gør det, det selv kan og får hjælp til resten. Vaske hænder
 • Lege alene.

 

Sproglig udvikling:

 

Sætte ord på tanker og følelser, blive god til at tale, bruge sproget hensigtsmæssigt, kropssprog mm

 

 - Metoder:

 

 • Opnåes ved bla at synge, spille musik, læse bøger, rim og remser, den voksne sætter ord på,
 • Legende samtaler.
 • Gentagelser, gentagelser, gentagelser.

 

Krop og bevægelse:

 

Spise sundt/varieret, blive madmodig og spise selv, tage tøj af og på, god hygiejne, god motorik, glæde ved bevægelse mm

 

  - Metoder:

 

 • Spise sundt, afprøve forskellig mad, spise selv.
 • Af- og påklædning - hjælpe til og gøre selv. Vaske hænder.
 • Pudse næse. Kravle, hoppe, danse, rulle, kravle op og hoppe ned,
 • Gå i ujævnt teræn, spille bold, gå på line, træne balance, gynge,
 • Dreje rundt. Fuld fart på.....

 

 Kulturelle udtryksformer:

 

Kreativitet. Sang og musik. Figurer/former/farver, traditioner og højtider, bordskik mm

 

 - Metoder:

 

 • Tegne, male, klippe, klistre. Historier og sanglege.
 • Markere jul, påske, fastelavn osv.
 • Dække bord, vente på hinanden, hygge. 
 • Nærvær ved måltiderne.
 • Snakke om farver og former i hverdagen.

 

Natur og udeliv:

 

Vise hensyn i naturen, årstiderne, kold/varm, størst/mindst, sundt/usundt, kende de mest alm dyr, udeleg, brug af naturens materialer mm

 

 - Metoder:

 

 • Lytte, mærke og se. Undersøge kryb og kravl. Dufte og smage.
 • Fra jord til bord princippet. Lege i naturens materialer

         og tage ting med hjem og lege med (feks kastanier).

 • Opleve de forskellige vejrtyper og hvad det betyder for påklædningen og legene.
 • Samvær med dyr og fornemmelse for hvordan man passer dem.
 • Give mad, passe på, kæle og sidde med osv.

 

Det er jo sådan, at når jeg vælger en aktivitet, rummer den jo ofte flere end blot en af de 6 områder. Alt hvad vi foretager os er med barnets udvikling i fokus.

Brug af læreplan:

Hos Lotte

© Copyright. All Rights Reserved.


Lotte Anckersen

Vinderslevholmvej 53

8620 Kjellerup

 

Mail: Vinderselvholm@live.dk

 

Tlf: 31790052